Infoühiskonna keskus sai TÜ arengufondist tegevustoetust

28.02.2017

Tartu Ülikooli arengukava elluviimiseks otsustati 28. veebruari rektoraadi koosolekul eraldada TÜ arengufondist kokku enam kui 1,5 miljonit eurot. Infoühiskonna keskusele eraldati 2017. aasta tegevustoetuseks 43 000.- eurot.

Infoühiskonna keskuse teise tegevusaasta põhilisteks eesmärkideks on jätkata keskuse kui Eesti parima infoühiskonnaalast teadmust pakkuva kompetentsikeskuse kujundamist ja vastava kuvandi kinnistamist. Jätkatakse 2016. aastal väljakujunenud tegevustega (igakuised webinarid, seminarid, erinevad sisekoolitused, kaasalöömine erinevate ürituste korraldamises), kuid eraldi võetakse fookusesse ka keskuse tutvustamine ja partnerlussuhete loomine väljaspool akadeemiat nii sihtotstarbelise uurimistegevuse läbiviimiseks kui ka eksperthinnangute andmiseks või õpiobjektide loomiseks. Samuti on keskuse eesmärgiks panustada jätkuvalt ka teadustöösse, toetades interdistsiplinaarsete infoühiskonnaalaste teadusartiklite kirjutamist ja avaldamist. 

Toetuse kasutamise periood on märts 2017-märts 2018. 

Lisainfo: professor Andra Siibak, infoühiskonna keskuse projektijuht (andra.siibak@ut.ee).