Oxfordi Ülikooli koolitus "Cyberspace and the State" 28.-30. aprillil Tartus // Oxford University's course "Cyberspace and the State", April 28-30 in Tartu

28.02.2017

Infoühiskonna keskus aitab kevadsemestril korraldada Oxfordi Ülikooli koolitust sarjas "Oxford Training Sessions on the Modern Information Society". Kui varasemad koolitused on toimunud Tallinnas, siis järjekorras viies koolitus toimub koostöös Tartu Ülikooliga 28.-30. aprillini Tartus ning kannab alapealkirja "Cyberspace and the State". 

Vaata täpsemat infot nii (eesti kui inglise keeles) koolituse kodulehelt!

Aeg: 28.-30. aprill 2017
Koht: Jakobi 2-226 (ringauditoorium), Tartu
Maht: 2 EAP. Koolituse läbinu saab Oxfordi Ülikooli tõendi koolitusel osalemise kohta ning Tartu Ülikooli täiendusõppe kursuse tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunktid oma õppekavasse üle kanda. 
Töökeel: inglise keel
Kohti: 330
Maksumus: kursus on tasuta. Väljaspoolt Tartut osalejad peavad katma oma sõidu- ja majutuskulud. 

Lisainfo tulekul. Registreerimine avaneb peatselt!

Koolitussarja üldiseks eesmärgiks on käsitleda üksikasjalikult kaasaegse infoühiskonna väljakutseid ja võimalusi, mis ei ole vaid tehnilist laadi, vaid tõstatavad olulisi küsimusi nii poliitilise kultuuri, halduskorralduse, eetika, seadusloome kui diplomaatia vallas. Koolitusel selgitatakse, millised on küberturbe ja e-valitsemise mittetehnoloogilised aspektid, seostades tehnilisi külgi riigi- ja sotsiaalteaduste alaste teoreetiliste ja empiiriliste teadmistega.

Õppejõud selgitavad sotsiaalteaduslike uurimistööde alusel, kuidas infotehnoloogilised uuendused mõjutavad riikide ja kodanike turvalisust ja heaolu. Loengute käigus selgitatakse küberruumi puudutavaid tehnilisi põhitõdesid, laiendades üliõpilaste teoreetilisi ja praktilisi teadmisi infoühiskonna toimimisest Eestis ja mujal maailmas.

Kahe päeva jooksul loengutes omandatud teadmised pannakse kursuse viimasel päeval proovile praktilise simulatsiooniharjutuse käigus. Simulatsiooni keskmes on omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamine valitsusasutuste, avaliku sektori, erasektori välisriikide valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist koostööd nõudva olulise mõjuga sündmuse, nagu näiteks rahvusvahelise küberkriisi või riigi infosüsteemide seiskumisest tekkiva olukorra käsitlemiseks.

Kursus on mõeldud eeskätt mitte-IT erialade üliõpilastele kõikidelt õppetasemetelt (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrghariduse õpe, magistriõpe, doktoriõpe, jne). Eelnev infotehnoloogia- või informaatika haridus ei ole kursustel osalemiseks vajalik. Vabade kohtade olemasolul on osalema oodatud ka IT-erialade üliõpilased või üliõpilase staatuseta isikud.

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud kursust pakutakse Oxfordi ülikooli küberuuringute programmi raames ja koostöös Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tartu Ülikooli infoühiskonna keskusega.

Lisainfo: Kristel Vits, infoühiskonna keskuse koordinaator (kristel.vits@ut.ee)


The Centre for the Information Society is happy to announce that we are collaborating with the Oxford University in organising a course from their successful "Oxford Training Sessions on the Modern Information Society" series. While earlier training sessions have taken place in Tallinn, the fifth one, in cooperation with the University of Tartu, will be in Tartu. The topic of this session will be "Cyberspace and the State".

When: 28.-30. April 2017
Where: Jakobi 2-226 (large auditorium hall), Tartu
Credit points: 2 ECTS. Participants will receive a formal accreditation of participation from the Oxford University, as well as a certificate from the University of Tartu's continuous education programme worth 2 ECTS, which participants can transfer to count towards the completion of their curriculum. 
Working language: English
Places: 330
Course fee: this course is free of charge. However, participants coming from outside of Tartu have to cover their own travel and accommodation expenses. 

More information coming soon! Registration will be opened shortly!

The Oxford Training Sessions on Modern Information Society includes a series of short intensive courses, developed with the aim to discuss in detail the challenges and opportunities of the modern information society, which are not solely or even primarily technical in nature – they also involve elemental questions of political culture and institutions, public policy, ethics, law, and diplomacy. The course will merge technical insights with theoretical and empirical knowledge in the political and social sciences to clarify the nontechnical aspects of cyber security and e-government issues.

Instructors will draw from and apply social science research to clarify how innovations in information technology affect the security and welfare of states and citizens. The lectures seek to demystify the technical rudiments of cyberspace while developing students’ theoretical and applied understanding of the workings of the information society.

The training session will discuss innovative uses of information technology in Estonia and elsewhere to identify, clarify, and model how changing configurations in cyberspace influence the structures and processes of political systems within and across national borders.

The knowledge obtained from the lectures taking place over the first two days of the course will be put to test on the third and final day of the course, in a practical simulation exercise. The simulation will focus on applying classroom understandings to the management of a major practical event, such as an international cyber crisis or a breakdown in state information systems, requiring a coordinated response across government agencies as well as between the public and private sectors.

The course is specifically designed for university students of non-IT fields at all levels of instruction (BA, Diploma, Masters, PhD). No previous IT or computer science training is required to enrol. Students specializing in IT fields are also welcome to attend the course. Non-students may be allowed to enrol subject to space limitations.

The training session is funded by the European Social Fund and offered by Oxford University’s Cyber Studies Programme in collaboration with the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications and University of Tartu's Centre for the Information Society.

Additional information: Kristel Vits, coordinator of the Centre for the Information Society (kristel.vits@ut.ee).